Met deze regels blijft de Domstad een lekker 'stadsjie'

Utrecht wil 'Amsterdamse toestanden' voorkomen

We zien het regelmatig in de media. Amsterdam trekt jaarlijks zo’n 5,3-miljoen toeristen. Maar sommigen weten zich niet zo netjes te gedragen. Zo lezen we in de krant over ‘dronken gevelpissers’ en ‘schreeuwende hooligans’.

Maar in die uitgaansbuurten wonen ook nog gewoon mensen. Menige Amsterdammer heeft dan ook flink te lijden van de overlast. Daarnaast spelen onroerend-goedbazen handig in op het succes van verhuurplatforms als Airbnb, Homeaway en Booking.com. Ze kopen panden op en gooien die in hun geheel in de vakantieverhuur. Maar daarmee onttrekken ze woningen aan de toch al krappe voorraad. Startende stadsbewoners komen nog maar moeilijk aan een goede, betaalbare woning.

Overlast door toeristen in Utrecht is een onbekend fenomeen. Het gemeentebestuur wil dat ook zo houden. Daarnaast wil het gemeentebestuur de woningvoorraad beschermen. Kortom: het lekkere ‘stadsjie’ moet lekker blijven. Voor iedereen, bewoners en toeristen. De gemeenteraad heeft dan ook een pakket spelregels samengesteld waaraan elke host zich dient te houden.

Toeristische verhuur mág onder voorwaarden
Uitgangspunt bij verhuur aan toeristen is dat de host op hetzelfde adres woont als waar de logiesgelegenheid zit. Bovendien moet de host eigenaar van de woning of de hoofdhuurder zijn en ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. Let op: is er sprake van huur? Controleer dan of de eigenaar/verhuurder wel toestemming heeft gegeven voor onderhuur of spreek dit alsnog af.

Vakantie-verhuur van de hele woning
Tijdelijke vakantie-verhuur van de hele woning mag voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar. Meet het oppervlak van de woning 200 m2 of minder, dan kunnen er ten hoogste 6 gasten terecht. Heeft de woning meer vierkante meters, dan is het maximaal aantal gasten 8.

Bed & breakfast
Bij logiesgelegenheid in de vorm van een bed&breakfast is er geen maximum aan het aantal nachten. Belangrijk uitgangspunt is wel dat de logementhouder zelf in de woning woont waar de bed&breakfast-ruimte zit en dat deze doorgaans aanwezig is. De bed&breakfast-ruimt biedt met maximaal 2 kamers logies aan maximaal 5 personen, met een eventuele vergunning kan dit verruimd worden. De bed&breakfastruimte beloopt in de regel maximaal 50 procent van de woning. Het bestemmingsplan van de gemeente kan afwijkende percentages voorschrijven. Bij twijfel is het wijs om het bestemmingsplan erop na te slaan.

Toeristenbelasting
Elke logieshouder moet toeristenbelasting betalen. Dit is 6 procent van de overnachtingsprijs, exclusief btw en ontbijt. Het maakt niet uit of het gaat om vakantieverhuur van de hele woning dan wel bed&breakfastverhuur. Evenmin maakt het uit of de gasten met een toeristisch doel komen of voor werk, studie en dergelijke. De contactgegevens voor de toeristenbelasting zijn als volgt: BghU, telefoon 088-0640200, Postbus 5150, 3502 JD Utrecht. Op de website staat een contactformulier waarmee hosts zich kunnen aanmelden voor de toeristenbelasting.

Zomerse gezelligheid op de Neude.