Meld je aan!

Sluit je aan bij Host Club Utrecht, des te sterker staan wij in de belangenbehartiging van de particuliere vakantieverhuurder in Utrecht. Vul het onderstaande formulier in en wij komen zo snel mogelijk bij je terug!

Host Club Utrecht is een samenwerkingsverband van kleinschalige logieshouders, vakantieverhuurders en flankerende dienstverleners. Samen werken we aan lobby en belangenbehartiging bij de gemeente Utrecht en andere belangrijke partijen. Daarnaast beoogt Host Club Utrecht met ontmoetingsavonden en kennisuitwisseling de kwaliteit van kleinschalige logiesverstrekking te versterken. Host Club Utrecht is ontstaan naar aanleiding van enkele voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente Utrecht met Airbnb-hosts. In de aanloopfase wordt de Host Club Utrecht dan ook gefaciliteerd door Airbnb-Nederland.

Met de enorme vlucht van de interneteconomie neemt het aantal kleinschalige logieshouders die hun gasten verwerven via platforms als Airbnb en Booking.com navenant toe. De overheid probeert deze booming business beheersbaar te houden door regelgeving, zodat een stad als Utrecht ook leefbaar blijft voor haar inwoners. De Host Club Utrecht wil daaraan meewerken, maar vooral opkomen voor de belangen van de circa 800 aanbieders van kleinschalige gastvrijheid in onze stad.

 

Ben jij zo’n aanbieder? En voldoe je aan de voorwaarden? Sluit je dan aan bij Host Club Utrecht!

Als aangeslotene bij de Host Club Utrecht krijg ik…
- toegang tot de besloten Facebook-groep
- uitnodigingen voor ontmoetings- en voorlichtingsbijeenkomsten
- stem in de belangenbehartiging naar de gemeente

HOST CLUB UTRECHT

Bel ons
06-333 18 104 (Werend Griffioen)
06-201 353 16 (Sytse Koopmans)
06-122 643 23 (Justus Raap)

MAIL
utrechthostclub@gmail.com
  Voorwaarden voor aansluiting bij Host Club Utrecht

  1. Je hebt in de stad Utrecht een logiesfaciliteit voor tijdelijk verblijf van gasten met een toeristisch dan wel zakelijk doel. Dit betreft:
  a. logies in het huis dat je ook zelf bewoont de zogenoemde bed-and-breakfast;
  b. ofwel je biedt je hele woning aan voor kortlopende vakantieverhuur;
  c. ofwel je hebt een logiesfaciliteit in een pand dat je zelf niet bewoont maar dat krachtens het gemeentelijk bestemmingsplan wel toegelaten is als gastenverblijf;
  d. Je bent geen lid van Koninklijke Horeca Nederland en evenmin van plan om dat te worden.

  2. Je onderschrijft de regelgeving van de gemeente Utrecht, zoals die door het stadsbestuur werd vastgesteld.

  3. Gedragscode
  Host Club Utrecht vindt dat overlast voor de buurt door gasten te allen tijde moet worden voorkomen. Daarom onderschrijf je de volgende gedragsregels.
  3.1. Je betaalt toeristenbelasting
  3.2. Meld vakantieverhuur/ bed-and-breakfast aan je directe buren;
  3.3. Buren beschikken over contactgegevens van de verhuurder of diens gemachtigde, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
  3.4. Informeer je buren dat zij jou of iemand die daarvoor aangewezen is direct kunnen benaderen bij overlast of vragen;
  3.5. Je meldt je buren wat je met de klacht hebt gedaan. Dat doe je ook als je de indruk hebt dat het een loze klacht is;
  3.6. Je stelt een document op met leefregels voor je gasten waarin je ze erop wijst dat ze in een woonwijk overnachten en zich daarnaar moeten gedragen en wat de gevolgen zijn als ze zich daar niet aan houden. Een kopie daarvan geef je aan de buren.

  Privacy Policy
  Welke persoonlijke data wij verzamelen en met welk doel
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens aan Host Club Utrecht verstrekt is de Stuurgroep van Host Club Utrecht. Bij vragen of opmerkingen kun je je richten tot de Stuurgroep, die bereikbaar is via hostclubutrecht@gmail.com .

  Welke gegevens verwerkt Host Club Utrecht en voor welk doel
  1. In het kader van je aansluiting worden de volgende persoonsgegevens, indien door jouzelf aan ons verstrekt, verwerkt:
  a) voor- en achternaam
  b) adresgegevens eventueel postadres
  c) telefoonnummer(s), e-mailadres
  c. overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn zoals bijvoorbeeld
  sociale-media-accounts.
  2.2 Host Club Utrecht verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over je aansluiting en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Host Club Utrecht.

  3. Bewaartermijnen
  Host Club Utrecht verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je aansluiting en tot maximaal een jaar na afloop van deze aansluiting. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  4. Beveiligingsmaatregelen
  4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Host Club Utrecht gepaste maatregelen getroffen.
  4.2 De stuurgroep van Host Club Utrecht stelt je persoonsgegevens zonder jouw toestemming nimmer beschikbaar aan derden.

  5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten
  5.1 Je kunt bij de stuurgroep een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Binnen 30 dagen na ontvangst informeert Host Club Utrecht je over het resultaat van dit verzoek.
  5.2. Bij klachten, bezwaren of vragen over deze privacyverklaring en de richtlijnen hierin voor verwerking van je gegevens kun je je richten tot de stuurgroep van Host Club Utrecht.

  6.Wijzigingen
  Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt en wij sturen je hierover bericht per mail.