Belastingtips

De fiscus logeert mee met jouw gasten

Kleinschalige verhuur en de inkomstenbelasting

Je hebt een bed&breakfast of doet aan kortlopende vakantieverhuur. Je draait goed en na aftrek van de kosten hou je er nog wat aan over ook. Kortom: je hebt (extra) inkomsten.

Die moet je bij je jaarlijkse aangifte voor de inkomstenbelasting ook meenemen. In dit stukje geven we wat algemene informatie waar je op moet letten. Maar ieders situatie is net een tikje anders, dus wat je uiteindelijk aan belasting betaalt geldt per individueel geval. Weet je niet zeker hoe je een en ander aan de belasting moet opgeven? Bel dan de belastingtelefoon 0800 – 0543 (gratis) of vraag een belastingadviseur om hulp.

Berekening inkomsten uit tijdelijke verhuur
Tel de ontvangen huur uit je bed&breakfast of kortlopende vakantieverhuur over het belastingjaar bij elkaar op. Trek hiervan de kosten die je betaald hebt voor energie, schoonmaak en de was hiervan af. De hoogte van die kosten moet je wel aannemelijk kunnen maken als de belastingdienst hierom vraagt. Bovendien mogen het alleen de kosten zijn die voortgekomen zijn uit je tijdelijke verhuur.
Over het saldo na aftrek van de kosten bereken je 70 procent. Het bedrag dat hieruit komt neem je op in je aangifte inkomstenbelasting. Doorgaans worden deze inkomsten volgens het hoge tarief van box 3 belast.
Maar mogelijk verricht je heel veel werk om het je gasten optimaal naar de zin te maken. Als dit dan ook nog leidt tot een hogere omzet dan is er een kans dat je inkomsten belast worden volgens het gunstiger tarief van box 1. Denk aan het verzorgen van ontbijt en/of diner, verstrekking van linnengoed of overleg met toeristische instanties.
Inkomsten uit extra diensten
Misschien geef je je gasten tegen betaling ook nog rondleidingen. Of je vervoert ze voor een dagje-uit. Deze activiteiten hebben niet direct met logiesverhuur te maken. Daarmee vallen deze inkomsten in de rubriek resultaat uit overig werk in box 1 of als winst uit onderneming.

Eigen woning
Heb je een eigen woning die je zelf ook bewoont? Bij tijdelijke logiesverstrekking kun je het eigen-woningforfait omlaag brengen. Maar daarmee heb je ook minder aftrek van de hypotheekrente. Het is een kwestie van rekenen wat het gunstigst voor jou is.
Bereken eerst de WOZ-waarde van dat deel van je woning dat je gebruikt voor logiesverstrekking. Meet het aantal vierkante meters op van je hele woning. Deel de WOZ-waarde door het totaal gemeten vierkante meters. Daarmee heb je de WOZ-waarde per meter. Vermenigvuldig dat bedrag met het aantal vierkante meters van het logiesdeel van je woning. De uitkomst hiervan is de WOZ-waarde van het deel van je woning dat je voor logies verhuurt.
Die waarde geef je op in box 3. Bereken naar rato ook de eigen-woningschuld die je ook in box 3 vermeldt. Daarnaast zijn de normale regels voor je eigen woning van toepassing.
Uitgangspunt voor deze informatie is een particuliere persoon die bij wijze van bestendige inkomstenbron logies verstrekt.

Sta je te boek als ondernemer en/of aandeelhouder van een vennootschap met al of geen btw-verplichting dan zijn andere regels van toepassing.